હીરામણિ શાળામાં પત્ર લે્ખન સ્પર્ધા - Samachar Viswa
Latest News
Image default
ફોટો ગેલેરી હોમ

હીરામણિ શાળામાં પત્ર લે્ખન સ્પર્ધા

હીરામણિ શાળામાં પત્ર લે્ખન સ્પર્ધા

હીરામણિ શાળાના પ્રાંગણમાં ” આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ” ના ભાગરૂપે ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સંબોધિત પત્રલેખન સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ

યુપીના બરેલીમાં કોંગ્રેસની મેરેથોનમાં ભાગદોડમાં અનેક વિદ્યાર્થીનીઓ દટાઈ

Samachar Viswa

વિશ્વના ટોપ-10 મેનેજમેન્ટ ગુરૂ તરીકે ગૌરવ મેળવતાં ડો. શૈલેષ ઠાકર

Samachar Viswa

ચિત્ત અવસ્થા મૃત્યુ કરતાં પણ વધારે ભયાનક હોય છે

shadmin

એક ટિપ્પણી મૂકો